REALIZACJA

Całość projektu zrealizowano w 12 miesięcy. Głównym wykonawcą projektu była firma E-service Sp. z o.o., która była odpowiedzialna za zaprogramowanie funkcjonalności zaproponowanych przez specjalistów z Wyższej Szkoły i Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Realizacja całości projekt była podzielona na 3 etapy:

  • I ETAP (1.07.2012 - 31.12.2012)
  • II ETAP (1.01.2012 - 31.03.2013)
  • III ETAP (1.04.2013 - 30.06.2013)

I ETAP

Na tym etapie były realizowane prace przygotowawcze, służące prawidłowej realizacji projektu. Został zakupiony niebędny do realizacji sprzęt i oprogramowanie informatyczne. Na potrzeby projektu została zlecona usługa ekspercka dotycząca określenia modelu funkcjonalnego aplikacji B2B oraz analiza przedwdrożeniowa. Ogłoszono równiez przetarg na wykonanie elementów systemu. Przetarg na realizację aplikacji wygrała firma E-service Sp. z o. o. W ramach tego etapu firma E-service dostarczyła pierwsze elementy aplikacji B2B. 

II ETAP

Drugi etap realizacji projektu to prace nad kolejnymi elementami tworzonego systemu. W okresie realizacji projektu w celu otrzymania właściwej funkcjonalnie aplikacji odbyło się szereg spotkań, których celem było dokładne określenie wymagań dotyczących systemu. W efekcie spotkań oraz prowadzonych przez firmę E-service prac, zostały zrealizowane następujace elementy systemu:

  • kolejne części aplikacji B2B,
  • podsystem konwersji danych,
  • podsystem wymiany/synchronizacji danych,
  • moduł eksportu/importu danych 

III ETAP

Etap trzeci miał na celu prawidłowe domknięcie projektu. Na etapie tym szczegółowo sprawdzano realizację funkcjonalności, korygowano proponowane rozwiązania oraz programowano ostatnie elementy aplikacji B2B. Olbrzymia ilość pracy była związana z opracowaniem dokumentacji. W etapie tym realizowano również wszelkie działania związane z promocją i upowszechnianiem informacji o projekcie.

Podsumowanie

Całość projektu została zrealizowana w terminie, a programowany w projekcie system zwierała funkcjonalności zgodne z dostarczoną specyfikacją.   


DOTACJE NA INOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO