ARCHITEKTURA


Zaproponowana w projekcie architektura ma charakter rozproszony. Aplikacje partnera są luźno powiązane z systemem centralnym. Taka budowa systemu ma szereg zalet:

  • łatwość przyłączania nowych partnerów i systemów przez nich wykorzystywanych przez modyfikacje connectora po stronie klienta i systemu centralnego,
  • możliwość pracy w systemie partnerów bez ciągłego połączenia z centralną bazą danych,
  • pełną kontrolę wysyłanych danych z systemu partnera oraz przesyłanych do systemu partnera.

DOTACJE NA INOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO