O projekcie

Grupa kapitałowa MM CAPITAL GROUP realizuje projekty w branży: nieruchomości, transportowej, motoryzacyjnej, internetowej, poligraficznej oraz wielu innych.

Na bazie wieloletnich doświadczeń MM CAPITAL GROUP w dziedzinie realizacji wynajmu samochodów oraz prowadzenia projektów internetowych powstał pomysł zbudowania systemu, którego celem byłoby zautomatyzowanie procesu wypożyczania samochodów i jego obsługa w systemie informatycznym.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że system ten miał przede wszystkim obsługiwać wypożyczalnie partnerów poprzez centralną bazę danych, która stanowi platformę do wymiany danych pomiędzy systemami wykorzystywanymi przez partnerów. Głównym założeniem projektu było, aby klienci korzystający z systemu mieli wrażenie korzystania z usług jednej firmy, a nie wielu wypożyczalni - firm. W wyniku realizacji pomysłu miał powstać System Rezerwacji Pojazdów.

Ostatecznie System Rezerwacji Pojazdów powstał w ramach projektu pt. „Integracja systemu informatycznego wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów” realizowanego przez MM CAPIATAL GROUP przy wsparciu środków unijnych uzyskanych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.2, a głównym wykonawcą była firma E-service Sp. z o. o.

W tabeli przedstawiono podstawowe informacje na temat projektu „Integracja systemu informatycznego wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów”

Wartość Projektu


435 000,00 PLN


Udział Unii Europejskiej


252 620,00 PLN


Okres realizacji


lipiec 2012 – czerwiec 2013DOTACJE NA INOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO